תקשורת

תקשורת - התקשרות?

התקשורת בעידן המתחדש פותחת אפשרויות רבות, כשלעצמה היא כלי בעל עוצמה, כיצד ננפה ונעשה עבודת ברירה בין הטוב שבה למה שרע בה?

הרב ש. יוסף וייצן | כסלו תשס"ד