תקשורת

האינטרנט בהלכה

האינטרנט - קשר בין מחשבים - הולך וכובש לו מקום, ובוודאי שיש לשימושיו השלכות הלכתיות רבות מפנים שונות: נזיקין, קנין, שבת, ועוד. שיעור זה נוגע בקצה סוגיות אלו.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | תשס"ב