פדיון שבויים

שבויים ובני ערובה

הרב דב בערל וויין | ז תמוז תשס"ח