הרה"ג דב ליאור

פדיון שבויים

ודאי שאסור להיענות לדרישות של סחטנות שיסכנו חיי יהודים בעתיד, ומי שכוונתו באמת לטובת העם והמדינה צריך לשקול את הנושא לגופו של עניין ולא מתוך שיקולים של רגש או כל נגיעה אחרת.

הרה"ג דוב ליאור | תמוז תשס"ח