שונות

פדיון שבויים

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' בטבת ה'תשנ"ד