פדיון שבויים

חטיפת דינה לשכם

לימוד על צורת התגובה הנכונה לחטיפה מסיפור חטיפת דינה לשכם. שמעון ולוי מוסרים את נפשם להצלת דינה. אנו רואים בתנ"ך ובחז"ל חשיבות גדולה של מידת הגבורה וכך גם אנו צריכם להגיב.

הרה"ג חיים שטיינר | כ"ב סיוון התשע"ד