פדיון שבויים

עסקת שבויים

הלכות מדינה שיעור מספר 5

עסקת שבויים, מותר או אסור? דיון בגמרא בגיטין מה. דיון בדעות הראשונים. האם כאשר השבוי נמצא בסכנה הדין יהיה שונה? האם דין חיילים שונה מיהודים אחרים? סכנת הציבור בעקבות החילופים, מותר או אסור?

הרב יצחק גרינבלט