פדיון שבויים

יחסי שליח ומשלח - החזרת גלעד שליט

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרה"ג נחום שיינין | כ' כסליו התש"ע