חמדת הדף היומי

לפדות את השבויים יותר מכדי דמיהם

הרב עקיבא כהנא | שבט תשע"ו