פדיון שבויים

כולם בשביל אחד - ערבות הדדית

שיעורם של הרב אלישע אבינר והרב לירן עוקשי

שיעורם של הרב אלישע אבינר והרב לירן עוקשי

הרב אלישע אבינר | סיוון התשע"ד