צבא

שוויון בנטל - האמנם?

ראיון לעלון 'מחיל אל חיל' לתלמידי ישיבת בית אל שבצה"ל

חשיבות השירות בצבא. דברים בנושא 'השוויון בנטל'. דברים על הקיצוץ בתקציבי הישיבות. כיצד יראה הצבא האידאלי? לאן עדיף להתגייס - מחלקה דתית או מחלקה מעורבת? כיצד לא מושפעים מהאווירה החילונית בצבא? מהי ההגדרה של 'מצב מבצעי' שיש לחלל עליו שבת? מתי חובה לסרב פקודה? כיצד מי שחוזר לישיבה מהצבא מצליח לחזור ללימוד?

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אלול תשע"ג