נצבים

מה נלמד מהשופר?

הרב אלישיב רבהון | אלול תשע"ט