נצבים

הרצון לתשובה

בזמן שנצבים לפני ד', ישנה התראה, "פן יש בכם איש או אשה אשר לבבו פונה היום מעם ד'... לא יאבה ד' סלוח לו", לא כתוב שלא יסלח לו, אלא 'לא יאבה', הכל תלוי ברצון; "הרוצה בתשובה" - הרצון עצמו מביא ישועה; 'וכתוב לחיים טובים', ומדוע לא נבקש מיד בקשה לחיים טובים?

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אלול תשס"ו