נצבים

"אתם נצבים היום"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תש"ן