בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  28 דק'
  נצבים

  ערבות הדדית בראש השנה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים תשפ"ב

  כל שינוי צריך להיעשות בשלימות, מתוך היערכות אליו, וכך כשעוברים מהנהגת משה להנהגת יהושע נערכים לשינוי בצורה מסודרת. יש בעם ישראל ערבות הדדית, היינו שהמצוות והעבירות מתחלקות בין כולם, וזה משתלם, שכן גדולה מידה טובה ממידת פורענות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אלול תשפ"ב
  undefined
  56 דק'
  נצבים

  התשובה המיוחדת של זמן הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים תשפ"א

  עתידים ישראל לשוב בתשובה, ואנחנו מובטחים על התשובה. קלותה של התשובה, לפחות בהחלטת הלב. לעתיד ה' ימול את הלב והוא לא ירצה דברים רעים כלל. בארץ ישראל יש תורה חדשה ויכולות חדשות. התשובה שקיימת בכל העולמות. המהר"ל על מעלת התשובה לפני המיתה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אלול תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  נצבים

  ניצול סוף השנה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים - וילך תש"פ

  חיזוק במעבר משנה לשנה ◆ כשעם ישראל יחד מופיעה שלמות ◆ מדוע כל אחד צריך לכתוב ספר תורה חדש? ◆ ספר תולדות אדם ◆ השמים והארץ עדים ◆ ביאור למשנה 'איזוהי דרך ישרה' ◆ 'עין רואה ואוזן שומעת' למעשים הטובים ◆ כשאדם זוכר מעלתו - אינו חוטא ◆ ראש השנה משפיע על כל השנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג אלול תשפ
  undefined
  45 דק'
  נצבים

  מה לך נרדם? – יראת הדין

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים תשע"ט

  כולכם לפני ה' ◆ מה אני יכול לעשות? ◆ הוראות חירום! ◆ התורה היא 'מת מצווה' ◆ ופחדת לילה ויומם ◆ דור של אהבה ◆ בקשות גדולות ◆ תיקון שרשי ◆ מתי יבוא ואראה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אלול ה'תשע"ט
  undefined
  28 דק'
  נצבים

  תשובה מתוך אחדות וענווה

  שיחת מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך תשע"ז

  האחדות בראש השנה ◆ גנות הגאווה ביחס לתשובה ◆ הכרת הטוב שבאדם אינה גאווה .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אלול תשע"ז
  undefined
  40 דק'
  וילך

  מצוות התשובה

  כולל גם ענייני תשובה

  ◆ערבות הדדית ◆וגילו ברעדה ◆ דרגות התשובה ◆מצות התשובה ◆ "כי קרוב אליך הדבר מאד" ◆ התורה והמצוות הם חיינו ◆ ייחודיות בקיום התורה והמצוות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו אלול תשס"ז
  undefined
  37 דק'
  נצבים

  מעלות התשובה

  שיחת מוצאי שבת ניצבים תשע"ו

  *למרות שלתשובה יש מעלה גדולה מאוד היא מצווה קלה. *הסברי ספר העיקרים להבדלים בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה. *התשובה היא חסד ה' ומגמת העולם. *עיקר התשובה היא לגלות את הרצון האמיתי. *כשחוזרים בתשובה, צריך לחזור על כל רמות החטא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט אלול תשע"ו
  undefined
  34 דק'
  וילך

  נצבים לפני ה'

  אתם ניצבים כל שנה * אחדות ביום הדין * הערבות מגלה את קישור ישראל * כלל ופרט * עדות התורה השמים והארץ * האם קל לקיים את התורה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג אלול תשס"ט
  undefined
  47 דק'
  נצבים

  הלכות תשובה

  תשובה שלמה בארץ ישראל * מצוות הווידוי * כפרת האומה ביום הכיפורים * להאמין בתשובה! * לשוב על חטאים ישנים * לאהוב את התוכחות * עולם הבא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אלול התשע"ד
  undefined
  30 דק'
  נצבים

  התשובה השלמה

  פרשת ניצבים וילך התשע"ג

  ערבות לכלל ישראל בתפילות הימים הנוראים * מהי התשובה * כתיבת ספר תורה חי * שירת התורה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אלול תשע"ג
  undefined
  32 דק'
  נצבים

  שלמות בעבודת ה'

  שיחה לפרשת נצבים-וילך תשע"א

  אהבת ה' כיצד? כשם שס"ת שחסר בו אות אינו שלם, כך גם א"י. כיצד מגיעים למעלת ובכל נפשך? דברים לזכרו של בוגר הישיבה אשר פלמר הי"ד - קידוש ה' בכלל ובפרט.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אלול תשע"א
  undefined
  46 דק'
  נצבים

  תיקון המעשים על ידי הדמיון

  "שוב יום אחד לפני מיתתך" וכן שוב יום אחד לפני ביאת המשיח; האדם צריך לצייר במחשבתו כיצד הוא מוסר את נפשו לתקן את מעשיו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אלול תשס"ח
  undefined
  34 דק'
  וילך

  פרשת ניצבים-וילך תשס"ו

  לימוד עניין הפסוק "אתם ניצבים היום כולכם", כולל עניין התשובה והכנה לקראת הימים הנוראים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג אלול התשס"ו
  undefined
  31 דק'
  נצבים

  חיבור מתוך בחירה וימים נוראים

  שיחה לפרשת ניצבים תשס"ה

  תשובה אל החיבור הגמור עם רבש"ע מתוך בחירה; מוכנות למסירות נפש ומתוכה חזרה בתשובה; הרצינות וההוד של ימים נוראים; חשבון נפש לקראת ר"ה; תפילת רה"י מתוך הבלבול בו אנו נמצאים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לכ"ח אלול התשס"ה
  undefined
  51 דק'
  וילך

  פרשות ניצבים וילך תשס"ג

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ג
  undefined
  נצבים

  כי קרוב אליך הדבר מאד

  מדוע הפסוקים מגדירים את לימוד התורה כ"קרוב אליך הדבר מאוד", הרי אין קשה ממנו? הדרך להתקרב לתורה ולעשותה לחלק ממנו; מסירות נפש על דבר אהוב - נלמדת מר' עקיבא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אלול תשס"ג
  undefined
  נצבים

  כי המצווה הזאת / התשובה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אלול התשס"ג
  undefined
  41 דק'
  נצבים

  כי קרוב אליך הדבר מאוד

  אחריות הדדית. מדרגות בתשובה. תשובה מייסורים. כתיבת ספר תורה. לשון הקודש. לימוד התורה בשירה. אמירת הסליחות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ב
  undefined
  32 דק'
  וילך

  פרשיות ניצבים וילך

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אלול, התשס"ד
  undefined
  נצבים

  פרשת נצבים: ערבות ותשובה

  ערבות ותוכחה, פרשת התשובה, מדרגות בתשובה, תשובה שיכלית ותשובה ריגשית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il