ענינו של ראש השנה

תשובה - למעלה מטעם ודעת

ליקוטי תורה - פרשת כי תבוא

בר"ה - אתם ניצבים היום כולכם - נאספים כל נשמות ישראל לכללות אחת. כריתת ברית עניינה העמדת הקשר גם כשלא מובן למה, וזהו עניין תשובה ושופר.

הרב יהודה מלמד | כ"ג אלול תשע"א