נצבים

פרשת נצבים - מצוות התשובה ומהותו של יום הדין

מהותו של יום הדין - אף שלא מתוודים בו, הוא מחובר בקשר עמוק לתשובה. הקשר המהותי שבין התשובה לבין התחיה הלאומית. ביאורו של הרב קוק לסדר התקיעות תקיעה - שברים - תרועה - תקיעה.

הרב משה אליה | אלול התשס"א