מדרש רבה

כוחה של הקביעות

מדרש רבה על פרשת ניצבים

תפילה ותורה, כאשר מתפללים ולומדים בצורה קבועה ויסודית, הן פועלות במציאות.

הרב עידו יעקובי | כב' אלול תשס"ח