וילך

"וילך משה וידבר את כל הדברים האלה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"ו