פרשה כפשוטה

פרשה כפשוטה - פרשת וילך

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

הרב איתמר ליברמן | ד' תשרי התשע"ז