וילך

יומו האחרון של משה רבנו

רבם של ישראל בכל הדורות כולם

משה רבנו עורך ביקורי בית , לצאת ולבוא , סדר יום עשיר במיוחד , ממעמד של מנהיג למעמד של תלמיד , מה שמתנבא יהושע לא מתנבא משה , הסלקא דעתין של המלאכים , נסתתמו ממנו מעיינות חכמה , לגודל השגתו לא יכול עוד למסור חכמה ותורה לישראל , חזקו ואמצו , הן קרבו ימיך למות , הצלחת היחיד תלויה בציבור , לשמוע דברי תורה - זה כל עיקרנו והודנו ותפארתנו

הרב שמעון כהן | תשרי תשע"ו