נצבים

מדוע התורה נקראת שירה?

הרב מאיר גולדויכט | אלול תשפ"ג