מדורים נוספים

ולקחתם לכם... פרי עץ הדר

כתב הזוהר הק' (פ' תצוה), כי הפסוק "ולקחתם לכם... פרי עץ הדר" מרמז כלפי שמיא, שהקב"ה נוטל ביום הראשון נשמתו של צדיק שהוא פרי עץ הדר. שנתיים לפטירתו של מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל

הרב יעקב שפירא | תשרי תש"ע