מדורים נוספים

מנהיג לדור

"הרב לא רק חינך בתוך הישיבה, אלא גם הטביע את רישומו בהדרכת הציבור בנושאים הקובעים את צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית".

הרה"ג דוב ליאור | ב חשוון תשס"ח