מדורים נוספים

מתגעגעים לרבנו

ר' אברום שהיה כבר בשנות התשעים לחייו, התפנה לבחורים הצעירים, ענה לשאלותיהם, והדגיש שוב ושוב, כל שנה מחדש, את מה שהיה נוהג לומר גם לנו בצעירותנו: "לא להיות בינוני"!

הרב אהרון טרופ | תשרי תש"ע