מדורים נוספים

ענוה ומנהיגות

לפתע הוא קם ממקומו ואמר: "את הספר הזה ערך והוציא לאור אברהם אלקנה כהנא שפירא, בסוף הספר יש קונטרס של העורך, בו יש עמקות של תורה מדורות ראשונים. אני אומר לך באחריות, אין עמקות כזו בדורות שלנו".

הרב חיים אביהוא שוורץ | ג חשוון תשס"ח