שמות

גם עובר הוא מספר

בפרשת שמות קוראים בתורה על המיילדות העבריות שהחיו את הילדים על אף הגזירה הקשה. אגודת 'אפרת' לקחה על עצמה את אותו תפקיד ומצילה בכל שנה אלפי עוברים ממוות אכזרי.

הרב ד"ר אלי שוסהיים