מדורים נוספים

רכב ישראל ופרשיו

זכורים לי עדיין תפילות הימים הנוראים, כאשר עמד בשורה אחת עם מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל השרוי כולו במרומים מצד אחד, ור' אברום בוער כלפיד אש שעוד מעט עולה בסערה השמיימה.

הרב דוד חי הכהן | ב חשוון תשס"ח