הנהגת ה' את העולם

ואמונתך בלילות

הרב יוסף נווה | אייר תשפ