בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  1:00
  משפט עברי או אזרחי?

  כיצד לייצר צוואה הלכתית החורגת מדיני תורה?

  האפשרויות השונות כיצד לייצר צוואה הלכתית החורגת מדיני התורה בירושה.

  הרה"ג צבי שכטר | כ"ג תמוז תשפ"ב
  undefined
  הליכה לערכאות ללא רשות בית דין

  הנפקא מינות היוצאות מין השיטות

  הרב ניר אביב | תשע"ב
  undefined
  הליכה לערכאות ללא רשות בית דין

  טעם נטילת רשות מבי"ד

  הרב ניר אביב | תשע"ב
  undefined
  הליכה לערכאות ללא רשות בית דין

  רשות בית דין

  האם בית דין נותנים רשות לדון רק בחוב מבורר או בכל תביעה?

  הרב ניר אביב | תשע"ב
  undefined
  הליכה לערכאות ללא רשות בית דין

  באיזה מצב ניתן ללכת להתדיין בערכאות

  הרב ניר אביב | תשע"ב
  undefined
  הליכה לערכאות ללא רשות בית דין

  מקור איסור ההליכה לערכאות וחומרתו

  הרב ניר אביב | תשע"ב
  undefined
  דיינים

  מסרב להגיע לבית דין

  הרב ניר אביב | אדר תשע"א
  undefined
  רביבים

  דין תורה ודין ערכאות

  לדאבון לבנו, מדינת ישראל העמידה מערכת משפט שנשענת על תפישות נוכריות * התובע את חברו בבית משפט חילוני - מרים יד בתורת משה * כאשר הנתבע מסרב לבוא לדין תורה, באילו תנאים מותר לתבוע בערכאות * האם מותר לאדם דתי להתמנות לשופט במערכת המשפט החילונית * הקפדה על צניעות הלבוש היא גם ביטוי לדתיות ברורה ומוצהרת * עשיית מלאכה על ידי קטן בשבת: לצורך עצמו ולצורך אחרים, במלאכה דאורייתא ובמלאכה דרבנן.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"א
  undefined
  רביבים

  החטא ועונשו

  מצווה לברר את כל הסכסוכים בבית דין שיונק את סמכותו מהתורה * בבתי המשפט במדינת ישראל נהוגה שיטת משפט שתפיסותיה וערכיה שאובות ממקורות זרים * דעת גדולי הפוסקים שבתי המשפט בישראל דינם כערכאות של גויים * כיום ברור וניכר ששיטת המשפט הזרה פוגעת בעם ישראל ומחלישה אותו * פסיקות בתי המשפט פוגעות בדמותה היהודית של המדינה, במעמד הרבנות, ביישוב הארץ ובביטחון המדינה ואזרחיה * אחריותם של לומדי התורה לברר סוגיות ממוניות הלכה למעשה ולבסס מערכת שפיטה תורנית המתייחסת לחיים המודרניים

  הרב אליעזר מלמד | אדר א' תשע"א
  undefined
  33 דק'
  משפט עברי או אזרחי?

  מתי מותר לתבוע בערכאות?

  שלושת שיטות הראשונים בדבר הליכה לערכאות, הטעמים להיתר הליכה לערכאות, הכרעת פוסקי זמננו.

  הרב ניר אביב | ז' שבט תשע"א
  undefined
  51 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  איסור ההליכה לערכאות (2)

  איסור ההליכה לערכאות חל גם על הליכה לבתי המשפט בישראל. ההבדל המהותי בין דיני ישראל לדיני גויים. טעם ההתנגדות של הציץ אליעזר לציטוט משפט עברי בבתי המשפט בישראל.

  הרה"ג חיים שטיינר | כ' תמוז תש"ע
  undefined
  משפטים

  החוק האזרחי ו"לפנים משורת הדין"

  הרב דב בערל וויין | שבט תש"ע
  undefined
  שונות

  בתי-הדין הרבניים ומעמדם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' באלול ה'תשנ"ו
  undefined
  שונות

  ואלה המשפטים

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה בשבט ה'תשנ"ו
  undefined
  פרשת שבוע

  על הפרדת הדת מהמדינה ועל בתי הדין

  הרב יוסף כרמל | ל' באדר-א' ה'תשנ"ה
  undefined
  שיעורים נוספים

  עדות נגד יהודי בערכאות של גויים

  תשובות לשאלות מרבני הגולה , הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל

  תשובות לשאלות מרבני הגולה , הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל

  רבנים שונים | א' כסליו תשס"ט
  undefined
  53 דק'
  משפטים

  פרשת משפטים תשס"ח

  משפט התורה ובתי המשפט; 4 אבות נזיקין רוחניים; מצוות שכחה; הקב"ה החריב את בית המיקדש באש והוא ייבנה על ידי אש קודש; החומרא של אסור ריבית והקשר שלו לשם ה'; היתר עיסקא; ישראל אנשי קודש ; קישור התורה למציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז שבט תשס"ח
  undefined
  רביבים

  האיסור לדון בפני בתי משפט חילוניים

  מתוך המדור 'רביבים' בעיתון 'בשבע'

  גם בתי המשפט שבמדינת ישראל דינם כדין "ערכאות של גויים", הואיל ושיטת המשפט שלהם אינה על פי תורת ישראל. וגם עליהם חלים דברי הרמב"ם "כל הדן בדייני נכרים ובערכאות שלהן, אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו".

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  משפט עברי או אזרחי?

  חידוש הסנהדרין בדורנו - שאלה הלכתית או רגשית?

  מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

  בראש מערכת המשפט העברי עומד לו מוסד הסנהדרין. הרב ישראל אריאל על חיוב ההקמה התמידי ועל הסרת העיכובים והמניעות.

  הרב ישראל אריאל | סיוון תשס"ז
  undefined
  משפט עברי או אזרחי?

  משפטים מסיני

  מתוך 'קומי אורי' גיליון 19

  משפטי התורה, גם המובנים מבחינה אנושית אינם אלא יצירה אלוקית. הרב יעקב אריאל בוחן את נקודת המבט היהודית של משפט התורה מול המשפט הפלילי.

  הרה"ג יעקב אריאל | סיוון תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il