בהעלותך

סנהדרין, מדוע לא זכינו לו בימינו

צרות רבות אנו סובלים ממערכת המשפט החילונית בארצנו. משום מה באה עלינו הצרה הצרורה הזאת? מדוע לא זכינו לסנהדרין בימינו?

הרב משה צוריאל זצ"ל | אייר תשס"ז