משפט עברי או אזרחי?

כיצד לייצר צוואה הלכתית החורגת מדיני תורה?

האפשרויות השונות כיצד לייצר צוואה הלכתית החורגת מדיני התורה בירושה.

הרה"ג צבי שכטר | כ"ג תמוז תשפ"ב