משפט עברי או אזרחי?

פניה לערכאות

הלכות מדינה שיעור מספר 8

הליכה לבית משפט – בתי משפט במדינה – בעיה של פניה לערכאות? בתי דין לדיני עבודה ועוד.

הרב יצחק גרינבלט