ויחי

גאולה פעם והיום

"לא יסור שבט מיהודה" שילה בג' = משה הוא המשיח. חזרת ההסטוריה בימינו, המשיח יהיה מבית דוד. "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" - חובת ההשתדלות שלנו בעולם הזה. באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | ט' טבת תשע"ד