ויחי

יסוד האמונה - ברכת אב

הרב יחזקאל פרנקל | טבת התשס"ה