ויחי

גלות פנימית

"אבל אשמים אנחנו על אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת".

הרב אברהם אבא וינגורט | עש"ק לפרשת ויחי תשס"ו