ויחי

"ויחי יעקב בארץ מצרים"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ג, תשנ"ז, תשנ"ט