בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  53 דק'
  ויחי

  עבודת ה' הנלמדת מספר בראשית

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ד

  המלחמה אמורה להוביל למקום טוב. לתפילה יש ערך בפני עצמה. לומדי התורה צריכים להתאמץ יותר בגלל המלחמה. עם ישראל צריך להיות במצב שהגויים ירצו להיות כמותו. יעקב אבינו לא מת - השלמות של יעקב. יוסף מבין שכל מה שקורה איתו הוא מהקב"ה והאחים לא מבינים את זה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח טבת תשפ"ד
  undefined
  52 דק'
  ויחי

  מה עומד מאחורי 'שמע ישראל'?

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ג

  קבלת עול מלכות שמים באמירת 'שמע ישראל' ולעומתה 'ברוך שם' מבטאת את מלכות ה' על הכלל ועל הפרט, או לחילופין על כל העולמות ועל העולם שלנו | בתחילת ספר בראשית הקב"ה יוצר את עולמו, ואף אנו צריכים ללכת בדרכיו, ליצור ולפתח את העולם | אנו צריכים לעבוד את ה' בישרות, לעשות רצונו כרצוננו, ולא להתייחס בחשדנות לעובדי ה' הנוהגים אחרת מאתנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  ויחי

  פרידה מיעקב אבינו

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ב

  - עניין העלאת ניצוצות במצרים והצטרפות נשמות הגרים - עצם הלוז והמשכיותו של יעקב - "תיתן אמת ליעקב" - עניין מידת האמת

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  ויחי

  סיום ספר בראשית והדרכה לתקופת הבחירות

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"א

  - סיום חומש בראשית - ספר בראשית הוא ספר הישר על שם האבות שנקראו ישרים -עניין אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד - תפקידם של בחורי הישיבה בתקופת הבחירות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח טבת תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  ויחי

  מעלת האבות והעבודה שלהם

  שיחת מוצ"ש ויחי תש"פ

  - יעקב אבינו תחילת כלל ישראל ולכן לא שייכת בו מיתה. הוא בשלימות מעל המורכבויות. - עניין התקצרות השנים במשך הדורות. - לפעמים קורות נפילות כדי ללקט את הקדושה מתוך הקליפות. צריך מבט ארוך. - עניין האבות- היושר והמידות ומתוך כך הגיעו לתורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו טבת תש"פ
  undefined
  1:00
  ויחי

  מהלך הבירור של ספר בראשית

  שיחה לפרשת ויחי תשע"ב

  מעשה בראשית וזכותנו בארץ ◆ 'עד שבא אברהם' ◆ דרך העבודה של יצחק ויעקב ◆ שם שמים בציבור ◆'ברוך שם' – עול מלכות שמים ◆ היחס לתקשורת ◆ התשובה: אחדות, ומציאת הנקודה האמתית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב טבת תשע"ב
  undefined
  52 דק'
  ויחי

  מצוות ייחוד ה'

  שיחת מוצאי שבת פרשת ויחי תשע"ח

  למלא כל יום בתוכן רוחני ❖ רחל מבכה על בניה ❖ רחל עיקרו של בית ❖ שמע ישראל ❖ חשיבות האחדות בישראל ❖ סיום ספר בראשית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יג' טבת תשע"ח
  undefined
  46 דק'
  ויחי

  ספר האור

  שיחת מוצאי שבת ויחי תשע"ז

  להכיר את מי שאמר והיה העולם ◆בפרשת בראשית רמוזים כל הדורות ◆עצם הלוז ◆דרך ארץ קדמה לתורה ◆לנצל את הימים והזמן ◆כבוד תלמידי חכמים זה לזה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז טבת תשע"ז
  undefined
  50 דק'
  ויחי

  ויחי יעקב

  שיחת מוצאי שבת ויחי תשע"ו

  היצירה האישית * האבות ונשמות של עולם התוהו * חשיבותו של כל יום * שבחים בתוך העולם ומעל לעולם * היחס למבצעי 'תג מחיר' * איך נשפיע על המדינה? *על המאורעות האחרונים [גל הפיגועים ועינוי הנערים]

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  41 דק'
  ויחי

  ויחי יעקב

  שיחת מוצאי שבת ויחי

  ספר בראשית - ספר הישר ,חשיבות ניצול כל יום ויום ,מעלת אמירת שמע ישראל , ישראל הוא יעקב, האמונה בהשגחה ובבחירה ,ההבדלים בהנהגת ה' .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב טבת התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  ויחי

  ויחי יעקב

  אמא נמצאת אתנו בדרך * שפת אמת תכון לעד * איך תהיה הגאולה העתידה * ספר החיבור לארץ ישראל * מספר בראשית לספר שמות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א טבת תשע"ד
  undefined
  45 דק'
  ויחי

  כבוד שמים

  שיחה לפרשת ויחי התשע"ג

  הכרת הקב"ה מתוך המציאות * מהו קידוש ה' אמיתי? * קידוש ה' וחילול ה' בלימוד תורה * ברכת הבנים לבני הישיבה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז טבת תשע"ג
  undefined
  44 דק'
  ויחי

  הקבורה בדרך וקבלת עול מלכות שמיים

  שיחה לפרשת ויחי תשע"א

  מדוע קבר יעקב את רחל דווקא בדרך? מדוע דווקא אותה? האם ישנהמחלוקת בין המהר"ל לראי"ה קוק זצ"ל לגבי קבלת עול מלכות שמיים העליונה ביחס לאמירת "שמע ישראל"? סיום לספר בראשית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א טבת תשע"א
  undefined
  36 דק'
  ויחי

  ימי ישראל קרבים

  שיחה לפרשת ויחי התש"ע

  שיחה לפרשת ויחי התש"ע

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו טבת התש"ע
  undefined
  44 דק'
  ויחי

  האבות ומציאות ה'

  דברי האו"ח כל הימים של יעקב, קרבו עם תוכן מלא לקראת עליתו למרומים. הכרה שהכל מה' לטובה יוצרת את המציאות ונעשת טובה. ספר בראשית התגלות הקב"ה בטבע בבריאה. האבות ראו את ה' בכל המציאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לטו' טבת תשס"ט
  undefined
  47 דק'
  ויחי

  פרשת ויחי תשס"ח

  מדרגת ה"לוז" שהשיג יעקב אבינו; "יעקב אבינו לא מת"; היחס בין "שמע ישראל" ו"ברוך שם כבוד מלכותו"; מה רצה יעקב לגלות לשנים עשר השבטים; עבודת ה' של האבות, הבנים והדור האחרון.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת התשס"ח
  undefined
  ויחי

  שמע ישראל

  פרשת "שמע ישראל" היא הסיסמה של עם ישראל. אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו" לאחר מכן חושפת את הקושי הדו צדדי – מצד אחד הרצון לשבח את ה' ומן הצד השני הידיעה כי אין ביכולתנו לגעת בקצה קצהו של שבחו האמיתי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  51 דק'
  ויחי

  ספר בראשית - הטוב והיושר

  רבי עקיבא לעומת נחום איש גמזו; שתי קומות בעבודת ה'; ברכת יעקב לבניו - מהי?סיום ספר הישר - ישרות בעבודת ה'; עלינו להציג מודל לחיים נכונים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טו"ו טבת תשס"ז
  undefined
  48 דק'
  ויחי

  פרשת ויחי התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טבת התשס"ה
  undefined
  56 דק'
  ויחי

  פרשת ויחי תשס"ד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il