ויחי

יסודות בפירוש הרמב"ן על התורה

א. מעשה אבות סימן לבנים – מעשי האבות מטביעים במציאות את דרכם של הבנים ב. בחרבי ובקשתי – אונקלוס תרגם 'בצלותי ובבעותי', והרמב"ן פירש שהכוונה היא לחרב וקשת כפשוטו, אולם שני הפירושים משלימים זה את זה ג. מדוע דוקא יהודה נבחר למלוכה? ד. יעקב אבינו לא מת – כפשוטו?

הרב בני אלון | יב טבת ה'תשנ"ה