מדרש רבה

סופה של תקופה

מדרש רבה על פרשת ויחי

סוף הנהגתו של יעקב על כל היבטיו - התחלשות ההנהגה, התכוננות לעולם הבא והכנות לדורות הבאים.

הרב עידו יעקובי | ט' טבת תשס"ט