ויחי

פרשת ויחי

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

מתוך הספר "תורה על הפרשה"

הרב מאור צוברי