ענינו של יום

שעירים ואנשים

שני השעירים שנלקחים לעבודת יום הכיפורים רומזים לשתי דרכים שבהן בוחרים בני האדם, האם להקדיש את חייהם לעבודת ה' או לחפש את אושרם בחיי העולם הזה, במדבר, ולסיים בעזאזל

הרב אהרן פרידמן | תשרי תשע"ח