ענינו של יום

קדושת היום כי הוא נורא ואיום

הרב אורן נזרית | תשרי תש"פ