ענינו של יום

יום כיפור - עולם הבא

מהותו של יום הכיפורים - ההתקרבות של הקב"ה. הסבר דיני יום הכיפורים ע"פ הסבר זה.

הרב יוחאי פרלמן | ד' תשרי תשפ"ג