ענינו של יום

"להיות עם חופשי" מעבירות

על כוונת עינוי הצום והתחבולה להתחזק בתענית.

הרב אליהו ממן | תשע"ב