בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  רביבים

  יום הכיפורים והתיקון שבין אדם לחברו

  השעיר שעלה בגורל לה' נועד לכפר על טומאת מקדש וקודשיו, ללמדנו שכל החטאים נובעים מפגם בהתקשרות שלנו לערכי הקודש , ערב יום הכיפורים נהג הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לעורר אותנו לאהבת הבריות , מטרת התענית ביום הכיפורים היא לנתק מעט את נשמתנו מכבלי החומר ולאפשר לכל השאיפות הטובות והאמיתיות שלה להשתחרר ולהתגלות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  סוד כפרתו של יום הכיפורים

  ביום הכיפורים מתגלה הברית הנצחית בין הקב"ה לישראל, שאינה תלויה במעשים ונמשכת למרות החטאים * מקום מרכזי בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים ניתן לכפרה על הקודש על ידי השעיר לה', וכפרה זו חשובה ורלוונטית גם בימינו * הערכים שהתגלו בקודש הקודשים דרך הארון, הלוחות והכפורת, הם אמונה בה' דרך קדושת ישראל, תורה ואהבה * לכן ראוי להתעורר ביום הכיפורים לתיקון בעיקר במישורים אלה: היחס לעם ישראל לכל גווניו, לימוד התורה, אהבת הבריות ובניין המשפחה, וכן יישוב ארץ ישראל שהקדושה תלויה בו

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תש"פ
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  הלכות יום כיפורים

  א - כבוד היום. ב - איסור מלאכה ומצוות שביתה. ג - מצוות הווידוי. ד - הווידוי ביום הכיפורים ודיניו. ה - זמני הווידוי. ו - פירוט החטאים בווידוי. ז - וידוי ברבים. ח - זמני היום. ט - הדלקת נרות. י - זמן כל נדרי וקבלת היום לגברים. יא - תפילת ערבית וליל יוה"כ. יב - ברוך שם כבוד מלכותו. יג - קריאת התורה ונדבות. יד - הכריעות שבתפילת מוסף. טו - משמעות ההשתחוויה. טז - ברכת כהנים בנעילה. יז - נעילה. יח - קבלת האמונה ותקיעת השופר. יט - זמן סיום הצום, ערבית וברכת הלבנה. כ - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ב
  undefined
  רביבים

  הצום – גם למעוברות ולמיניקות

  אין עניין להרבות ביום כיפור בווידויים מפורטים יותר ממה שנהוג, מכיוון שהעיקר הוא החיבור לשורש ולרצון הפנימי * עיקר היום הוא הכפרה על ידי התענית, ולכן מי שהצום מקשה עליו – עדיף שישכב במיטה כל היום ולא יגיע לתפילה, ובלבד שלא יאכל * היום גופנו איננו חלש מבעבר אלא להפך, הוא בריא וחזק יותר, לכן אין להקל למעוברות ולמיניקות * חולים, מעוברות ומיניקות ששואלים רופא אם לצום – צריכים לשאול רופא ירא שמיים שאינו ממהר להקל, שיענה באופן ענייני אם נשקפת להם סכנה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ט
  undefined
  1:07
  הלכות יום הכיפורים

  מי פטור מלצום ביו"כ?

  איזה מצב מוגדר כסכנת נפשות שמתירה לאכול? לעניין מה נאמר דין "אכילה לשיעורים"? האם נכון שכל מה שיולדת מבקשת צריך לתת לה? ומה דין מעוברת ומניקה? שיעור בהיר ומרתק מפי הרב אליעזר מלמד, על הלכה, רפואה, ומה שביניהם.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ח
  undefined
  רביבים

  צום יום כיפור – גם למעוברות

  עוד לפני יום כיפור, מעוברות וחולים שנמצאים בספק צריכים לברר אם עליהם לצום * חולה שיש בו סכנה חייב לאכול, אך לא כל חשש הופך לסכנה * אם לדברי הרופאים אין סכנה מיוחדת, למעוברות ולמיניקות אסור לאכול ולשתות גם לשיעורין * המעוברות והמיניקות היום אינן חלשות מבעבר, ולכן חייבות בצום כפי שנשים צמו בכל הדורות * עצות להנקה בימים שלפני יום כיפור * יש להיוועץ ברופא בעל אחריות – הן כלפי חיי אדם והן כלפי התורה * דין בליעת גלולות בצום

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ח
  undefined
  רביבים

  לשוב לתורה, לאמון, לזוגיות

  משנה: קודש הקודשים ביטא את יסודות האמונה, ובהעדרו עלינו לשוב ביום כיפור אל ערך האמונה ואל האמון שאפשר לתקן את העולם לאורה * קודש הקודשים הוא גם מקום התורה, וזה הזמן לחזק את הקשר אליה * כבנות ישראל שחוללו בכרמים, ראוי גם היום לרווקים ולרווקות להתפלל ביום כיפור על זיווגם, ולהבהיר את שאיפותיהם * מי שזקוק לגלולות בצום יכול לבלוע אותן, אם אין בהן טעם טוב * נעליים נוחות אסורות כמו נעלי עור * המחאות החברתיות: מאבקים רבים מסבים לחברה יותר נזק מתועלת

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  רביבים

  גם בזמננו, חולים חייבים לצום

  חולה שאין בו סכנה חייב לצום, ורשאי ליטול גלולות שאין בהן טעם * חולה בסכנה חייב לאכול * לא כל חשש נחשב סכנת נפשות, ויש צורך לשאול רופא ירא שמיים * אכילה לשיעורים – רק לחולה בסכנה * חולה סכרת – עדיף שיאכל יותר מכשיעור ויבוא לבית הכנסת * מעוברות ומיניקות חייבות לצום, ולא לשתות לשיעורים * החולים והמעוברות בזמננו אינם חלשים מבעבר, אלא דווקא בריאים יותר * בעידן תחליפי החלב, אין להגדיר מחסור בחלב כסכנה * עצות להנקה לפני הצום

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ז
  undefined
  רביבים

  יום החירות

  בימים שבית המקדש היה קיים היו בנות ירושלים יוצאות לחולל בכרמים. לכאורה יש לשאול, איך ייתכן שביום הקדוש והנורא היו מתעסקים בענייני זיווגים? אלא שהקמת משפחה בישראל קשורה לקודש הקודשים. וכפי שאמרו חכמים על איש ואישה שזכו להיות נאמנים זה לזה, שהשכינה שורה ביניהם. ועל ידי קשר זה מתגלה האחדות האלוקית בעולם

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ו
  undefined
  רביבים

  כפרת הפרט מתוך כפרת הכלל

  הכפרה ביום הכיפורים באה מתוך ברית האהבה שכרת ה' עם אבותינו * גם אם ישראל ירבו לחטוא, הברית האלוקית לא תופר, אלא הם ייענשו לפי חומרת מעשיהם ועוונם יתמרק * עיקר כפרת יום הכיפורים – על כלל ישראל * איך יכול צדיק להתוודות על חטאים שלא עשה? * מתוך ההתקשרות אל כלל ישראל אפשר לחזור בתשובה גם על החטאים הפרטיים * הצום ביום הכיפורים משחרר את הנשמה מכבלי הגוף ותאוותיו ומגלה את שאיפותיה הטובות והאמיתיות

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ה
  undefined
  38 דק'
  ענינו של יום

  עניין יום הכיפורים

  יום הכיפורים מגלה את שורש סגולת ישראל. הגברת פיקוח נפש.

  הרב אליעזר מלמד | ו' תשרי התשע"ה
  undefined
  רביבים

  חולים, מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים

  חולה חייב לצום כל עוד אין סכנה שהצום יסכן את חייו * מוטב שהחולה יישאר במיטתו ויצום משיבוא לבית הכנסת וייאלץ לשבור את הצום * באילו תנאים מותר לחולה לבלוע כדורים ביום הכיפורים * מי שהצום מסכן את חייו חייב לאכול, אך אין להפריז בחששות רחוקים * גם אכילה לשיעורים אסורה מן התורה, ואין להתירה אלא לחולה שהצום מסוכן לו * המצב הבריאותי היום טוב מבעבר, ולכן גם בימינו מעוברות ומיניקות חייבות לצום, מלבד במקרים מיוחדים ובהוראת רופא ירא שמיים

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  1:04
  יום כיפור

  תענית יום הכיפורים

  מדוע מתענים ביום כיפור? דיני הצום. איזה חולה נחשב כחולה מסוכן שפטור מהצום, ולאיזה חולה מותר להשתמש באמצעים המקילים עליו את הצום - כגון אכילה לשיעורים? הסברת גדר יולדת ומניקה, מתי פטורה מהצום ומתי חייבת לצום. איזה סוג נעליים מותר או אסור לנעול ביום כיפור? האיסור לנעול סנדלי 'שורש'. דיני סיכה בבושם ביום כיפור.

  הרב אליעזר מלמד | ז' תשרי תשע"ד
  undefined
  רביבים

  גילוי מלכות ה' בארץ ישראל

  * לחזק את ההתיישבות בבנייה רוויה וזולה * יום הכיפורים מסוגל לתפילה ומחשבה על שידוך הגון לעצמו ולילדיו * תיקון הזוגיות מתוך קדושת יום הכיפורים * שימוש במדרסים מעור ביום הכיפורים * מי שהצום גורם לו מיגרנה פטור משאר הצומות אך לא מיום הכיפורים * שימוש בדיאודורנט הוא בגדר סיכה האסורה ביום הכיפורים.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  רביבים

  חולה ביום הכיפורים

  ביום הכיפורים חולה פטור מלצום רק כאשר יש חשש שהצום מסכן את חייו ● להתייעץ דווקא עם רופא ירא שמיים ● גם חולה שחייב לאכול, כאשר הדבר אפשרי עליו לאכול פחות פחות מכשיעור.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ט
  undefined
  רביבים

  דין ומנהג ביום הכיפורים

  מעיקר הדין מותר לנעול נעליים נוחות שאינן עשויות עור. ומי שיכול, טוב שיסתפק בנעלי בית או נעלי בד; דינם של מדרסים המצופים בעור; האם מותר לחיילים לנעול את נעלי העור שלהם; רבים שוגים וחושבים שאם יתקשרו לעבודת ה' יפגמו באהבה שבין בני הזוג. והאמת הפוכה, שככל שיהיו קשורים יותר לענייני קדושה באמת, יוכלו מתוך כך להרבות יותר בשמחה ואהבה ביניהם.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ז
  undefined
  רביבים

  שמחה ביום הכיפורים

  מצווה לאכול ולשבוע בערב יום הכיפורים; טעם המצווה: שמחה לקראת מצוות התשובה שלמחרת; שמחה מתוך ביטחון בה' שיגזור דיננו לטובה; המצווה להידבק במידותיו של הקב"ה ולהאמין שהכול לטובה; להוציא מתוק מעז גם מאסון חורבן היישובים; אפשר לקזז ימי מילואים כנגד ימי ההשתתפות במאבק; במקום לשמוע רדיו בנסיעה, אפשר ללמוד דף יומי.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ו
  undefined
  רביבים

  ענייני יום הכיפורים

  טעם למצוות אכילה בערב יום הכיפורים. הבטחון בה' שיוציא את דיננו לטובה. מדיני צום יום הכיפורים. לשאול רופא ירא שמיים.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il