ענינו של יום

מהותו של יום הכיפורים

אסרה התורה מחשבות מינות משום שעלול לכפור בתורה; חשיבות ריכוזו של האדם ביום הכיפורים; האכילה והשתיה לפני יום הדין מאפשרים להפיק את מלוא התועלת מיום זה; התשובה והצעקה הינם דבר אחד; נקרא בשם יום כמו שבת וראש השנה שמראה על חלק מההוויה הטבעית.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | חודש תשרי