מצוות התפילה וערכה

האם התפילה פועלת בנו או שאנו פועלים בהנהגת שמיים?

הרב נועם דביר מייזלס | סיוון תשע"ט