מצוות התפילה וערכה

יסודות מרכזיים בתפילה

שעור ומבחן ללימוד עצמי

א. תפילה – בנים ועבדים ב. תפילה אחרי נפילה ג. תפילה בציבור ד. על מה לא שייכת תפילה ה. הוספת בקשות. שעור זה מצטרף למבחן המתפרסם באתר על הלכות תפילה – לחץ כאן לכניסה למבחן. לאחר המבחן תוכל לקרוא בשעור זה את התשובות לשאלות בחלקו הראשון של המבחן, עם הרחבה אמונית העומדת ביסודם של הדברים. התשובה המודגשת היא הנכונה.

הרב יעקב כהן | התשס"ה