מצוות התפילה וערכה

תפילה וזכות אבות

פעולת התפילה, העבודה שבלב, היא כשאדם מזדהה ומשתף עצמו ומבין את הצורך של הדבר, ואת החיבור שיש לו עם האבות, ואז עומדת לו זכותם.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כא אב תשס"ז